Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa de salarització
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 93,5 96,8 95,1
De 25 a 54 anys 82,3 89,2 85,6
De 55 anys i més 70,6 84,4 77,0
Total 81,0 88,9 84,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles