Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Una persona 805,8
Dues persones 960,5
Tres persones 610,8
Quatre persones 497,7
Cinc persones i més 184,1
Total 3.058,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.