Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Una persona 723,5
Dues persones 940,5
Tres persones 611,7
Quatre persones 498,5
Cinc persones i més 171,3
Total 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.