Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Una persona 807,6
Dues persones 960,3
Tres persones 612,5
Quatre persones 499,0
Cinc persones i més 179,6
Total 3.059,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.