Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Ocupats que hi habiten
Catalunya. 2018
 Cap ocupat  Un ocupat  Dos ocupats   Tres ocup. i més     Total
Una persona 454,7 339,5 0,0 0,0 794,2
Dues persones 415,5 282,4 256,3 0,0 954,1
Tres persones 56,5 205,8 292,3 59,1 613,8
Quatre persones 24,7 107,7 285,0 82,9 500,3
Cinc persones i més 13,5 46,5 69,0 38,7 167,7
Total 964,9 982,0 902,5 180,7 3.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.