Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Actius que hi habiten
Catalunya. 2018
    Valor
Cap actiu 834,2
Un actiu 917,8
Dos actius 1.010,7
Tres actius i més 267,4
Total 3.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.