Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten
Catalunya. 2013
    Valor
Cap ocupat 1.030,7
Un ocupat 1.005,6
Dos ocupats 781,7
Tres ocupats i més 127,0
Total 2.945,1
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.