Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten
Catalunya. 2018
    Valor
Cap ocupat 964,9
Un ocupat 982,0
Dos ocupats 902,5
Tres ocupats i més 180,7
Total 3.030,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.