Skip to main content

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Cap ocupat 944,5
Un ocupat 982,5
Dos ocupats 939,7
Tres ocupats i més 192,3
Total 3.059,0
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.