Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten / Persones que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Cap ocupat  Un ocupat  Dos ocupats   Tres ocup. i més     Total
Una persona 426,7 296,8 0,0 0,0 723,5
Dues persones 421,8 293,0 225,7 0,0 940,5
Tres persones 89,3 235,7 242,7 44,0 611,7
Quatre persones 44,1 143,6 259,4 51,4 498,5
Cinc persones i més 31,6 46,8 57,3 35,6 171,3
Total 1.013,6 1.015,8 785,1 131,0 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.