Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats / Assal. amb contracte temporal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Cap assal. temp.   Un assal. temp.   Dos assal. temp.   Tres temp. i més     Total
Cap ocupat 1.013,6 0,0 0,0 0,0 1.013,6
Un ocupat 837,8 178,0 0,0 0,0 1.015,8
Dos ocupats 593,2 171,4 20,4 0,0 785,1
Tres ocupats i més 62,6 58,2 9,8 0,4 131,0
Total 2.507,2 407,6 30,3 0,4 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.