Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assalariats que hi habiten
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Cap assalariat 1.237,0
Un assalariat 1.063,7
Dos assalariats 652,0
Tres assalariats i més 106,1
Total 3.058,9
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.