Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Assal. amb contr. temporal que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Cap assalariat temporal 2.507,2
Un assalariat temporal 407,6
Dos assalariats temporals 30,3
Tres assalariats temporals i més 0,4
Total 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.