Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Total 34,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles