Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 42,4
Indústria 36,7
Construcció 37,8
Serveis 34,6
Total 35,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles