Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 35,7
Indústria 27,6
Construcció 24,1
Serveis 25,3
Total 25,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles