Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 38,1
Dones 34,1
Total 36,2
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles