Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 38,8
Dones 33,8
Total 36,4
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles