Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores pobl. ocupada jorn. compl. que ha treballat
Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Homes 39,1
Dones 37,7
Total 38,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles