Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Sexe
Catalunya. 2004
    Valor
Homes 68.372,3
Dones 42.462,5
Total 110.834,8
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles