Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la pobl. ocupada que ha treballat
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Homes 39,7
Dones 34,0
Total 37,0
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles