Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la pobl. ocupada que ha treballat
Grups d'edat
Catalunya. 2019
    Valor
De 16 a 24 anys 29,8
De 25 anys i més 37,5
Total 37,0
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles