Skip to main content

Enquesta de població activa

Suma d'hores totals de la població ocupada
Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Valor
De 16 a 24 anys 5.982,9
De 25 anys i més 104.802,9
Total 110.785,8
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles