Skip to main content

Enquesta de població activa

Suma d'hores totals de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 3.404,8 2.578,1 5.982,9
De 25 anys i més 58.616,6 46.186,2 104.802,9
Total 62.021,4 48.764,4 110.785,8
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles