Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 39,8
Dones 35,0
Total 37,5
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles