Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Assalariats 36,6
No assalariats 42,4
Total 37,4
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles