Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Assalariats 36,6
No assalariats 43,0
Total 37,5
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles