Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores habituals pobl. ocupada en jornada completa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Assalariats 41,0 39,8 40,6
No assalariats 47,2 45,5 46,7
Total 42,4 40,8 41,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles