Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional
Catalunya. 1999
    Valor
Assalariats 81.285,3
No assalariats 23.018,3
Total 104.303,6
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles