Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional
Catalunya. 2004
    Valor
Assalariats 100.677,9
No assalariats 23.652,5
Total 124.330,4
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles