Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assal. que ha treballat
Tipus de contracte
Catalunya. 2019
    Valor
Indefinit 36,8
Temporal 32,2
Total 35,8
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles