Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada assalariada
Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Homes 46.225,5
Dones 28.559,8
Total 74.785,2
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles