Skip to main content

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada assalariada
Sexe
Catalunya. 2018
    Valor
Homes 49.653,6
Dones 42.786,3
Total 92.439,9
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles