Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Indefinit 54.264,9
Temporal 20.520,3
Total 74.785,2
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles