Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Diverses taxes
Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Taxa
 d'activitat
    Taxa
 d'ocupació
    Taxa
 de salarització
    Taxa
 d'atur
Homes 68,6 53,3 79,2 22,3
Dones 57,6 45,3 87,2 21,4
Total 63,0 49,2 83,0 21,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.