Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Diverses taxes
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Taxa
 d'activitat
    Taxa
 d'ocupació
    Taxa
 de salarització
    Taxa
 d'atur
De 16 a 24 anys 47,1 24,0 91,8 48,9
De 25 a 54 anys 90,4 72,1 84,4 20,2
De 55 anys i més 24,5 20,5 72,0 16,2
Total 63,0 49,2 83,0 21,9
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població desocupada i inactiva des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.