Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa de 16 a 64 anys
Nacionalitat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Espanyola 1.652,5 1.544,8 3.197,2
Estrangera 358,6 289,5 648,1
Total 2.011,0 1.834,3 3.845,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.