Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Sexe
Catalunya. 1999
    Valor
Homes 1.596,9
Dones 1.016,0
Total 2.612,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles