Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
De 16 a 24 anys 149,9
De 25 a 34 anys 683,5
De 35 a 44 anys 957,5
De 45 a 54 anys 771,8
De 55 a 64 anys 410,5
Total 2.973,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles