Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis
Catalunya. 2019
    Valor
Cursa estudis 371,5
No cursa estudis 3.032,1
Total 3.403,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles