Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Cursa estudis 318,2
No cursa estudis 2.655,0
Total 2.973,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles