Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 173,9 236,0 410,0
No cursa estudis 1.635,0 1.397,4 3.032,4
Total 1.808,9 1.633,4 3.442,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles