Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 11,2 11,6 11,4
De 25 a 44 anys 12,5 13,2 12,8
De 45 a 54 anys 12,0 12,4 12,2
De 55 anys i més 9,5 8,3 8,9
Total 11,2 11,0 11,1
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.