Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població ocupada assalariada Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Valor
Total 10,9
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles