Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Indefinit 13,1
Temporal 12,5
Total 13,0
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles