Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector cultural
Situació professional
Catalunya. 2020
    Valor
Assalariats 106,4
No assalariats 64,9
Total 171,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles