Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector cultural
Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Assalariats 104,0
No assalariats 56,2
Total 160,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Els resultats d'aquesta taula han estat revisats el 22 de gener del 2015 a causa de l'actualització de la delimitació sectorial de l'àmbit cultural.

Taules disponibles