Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 10,3 45,6 56,0
Indústria 33,5 619,6 653,1
Construcció 29,0 187,5 216,5
Serveis 134,5 2.590,2 2.724,7
No classificables 30,1 186,8 216,9
Total 237,4 3.629,7 3.867,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.