Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 101,3 678,1 144,8 924,1
De 35 a menys de 45 hores setmanals 93,1 1.540,4 306,8 1.940,4
45 hores setmanals i més 8,5 280,4 68,8 357,7
Total 211,6 2.598,7 551,9 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles