Estadístiques de cost laboral Metodologia

Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
 Nombre de vacants T
 Sector d'activitat T
 Grandària de les unitats T
 (+) Motiu pel qual no hi ha vacants T
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n. trimestre del 2017. Actualització: 15 de setembre del 2017.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2016. Actualització: 8 d'agost del 2017.

Sou aquí: